Historie

Råsted Central Vandværk blev etableret i 1955. På denne tid var der to vandværker i Råsted; Råsted Central Vandværk, og Råsted Vandværk.

I 1969 blev de nuværende bygninger etableret.

I 1993 blev Råsted Vandværk nedlagt, og lagt under Råsted Central Vandværk.

Hvor ligger vandværket

Vandværket ligger Stadsgårdsvej 40 i Råsted.

Beskrivelse af driften

Der er to boringer på grunden som er henholdsvis 64m (etableret i 1969) og 66m (etableret i 1994) dyb. Sidstnævnte er erstatningsboring for Råsted Central Vandværk boring fra 1969.

Vandet pumpes op med to Grundfos pumper med hver en ydelse på ca. 30m³/t. Styringen af udpumpningen til forbrugerne sker ved hjælp af to hydroforer på hver 2.500L. Disse sørger for et konstant vandtryk i ledningsnettet. Iltningen af vandet sker lige inden vandet forlader værket, ved hjælp af en kompressor.

Den udpumpede vandmængde måles på vandværket, og hos forbrugerne, for at kontrollere for evt. vandspild. Vandværket er overvåget ved ugentlig kontrol af installationen, samt elektronisk kontrol af pumperne. Værket er også tilknyttet et alarmsystem som melder til bestyrelsen hvis der er fejl på anlægget.

Udpumpet mængde vand

Der udpumpes ca. 550 – 600m³ om ugen, og godt 30.000m³ på årsbasis (tal fra 2015).

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvaliteten kontrolleres flere gange årligt af analyseinstituttet Eurofins, som er Danmarks største miljølaboratorium. Derudover er værket underlagt Randers Kommune som kontrolinstans

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer; bestyrelsesformand, næstformand, sekretær samt to menige medlemmer. Derudover er der to suppleanter.

Arbejdet er for en stor del baseret på frivillig arrangement, for at sikre vandforsyningen i Råsted og omegn.

Bestyrelsesmedlemmerne deltager i lovpligtige og relevante kurser, som en naturlig del af bestyrelsesarbejdet.

Generalforsamling

Der afholdes en gang årligt odinær generalforsamling, hvor bestyrelsen bliver valgt, ligesom regnskab og vandværkets udvikling gennemgås.

De seneste referater, regnskaber og budgetter kan læses her:

2021:

Referat Generalforsamling 2021, Råsted Vandværk

Budget 2021

Årsrapport 2020

 

2020:

Midlertidig regnskab for 2019, indtil det kan godkendes på generalforsamling.

Referat Generalforsamling 2020, Råsted Vandværk (1)

Budget 2020

Årsrapport 2019

2019:

Referat Generalforsamling 2019, Råsted Vandværk

Årsrapport 2018

Budget 2019

2018: 

Referat Generalforsamling 2018, Råsted Vandværk

Årsrapport 2017, godkendt

Budget 2018

Andelshavere

Der er pr januar 2016, 219 andelshavere i Råsted Central Vandværk.

Du kan læse vedtægterne for Råsted Vandværk her