Råsted Vandværk har 199 andelshavere og forsyner Råsted, Svejstrup og Bjerregrav St.

Nye vandmålere:

Der vil bliveudsendt en særskilt fakturering for forbrug på den udskiftede måler og den nye som er sat op (vil også fremgå på PBS opkrævningen).

De nye målere er elektroniske, og vil blive aflæst af en repræsentant fra Råsted Vandværk, og dermed ikke udsendt aflæsningskort som I ellers er vant til. Som forbruger skal I ikke foretage jer noget mht indberetning, men vi opfordrer som altid, til at I selvaflæser og holder øje med jeres vandforbrug.

I vil kunne finde en forbrugerguide til vandmåleren her på hjemmesiden. Der er nogle ganske nyttige infokoder, som eks alarm ved utætheder og rørsprængninger.

MC21 forbrugerguide

Tilsyn af den kontrollerbare kontraventil

I 2018 kan I læse om de foretagede målinger her: Information til forbrugerne_2019

Randers kommune regulativ for vandværker kan læses her: Regulativ for vandværker, Rds Kommune 28.11.2016

2015 er der foretaget følgende vandprøver

1 Udvidet kontrol (på vandværket)

1 Begrænset kontrol (hos forbruger)

Der er analyseret for 32 pesticider, resultatet viste ingen rester af pesticider i drikkevandet.

  • PH: 7,3 – 7,5 (bør ligge mellem 7,0 og 8,5)
  • Hårdhed: 14˚dH (*Temmelig hårdt vand)
  • Jern: <0,01mg/l (grænseværdien er 0,1)
  • Nitrit: 0,016mg/l (grænseværdien er 0,01) – hos forbruger 0,005 (grænseværdien 0,1)
  • Nitrat: 14mg/l (grænseværdien er 50)
  • Iltindhold: 5mg/l (værdien bør være over 5)

*0 – 4˚dH = Meget blødt / 4 – 8˚dH = Blødt / 8 – 12˚dH = Middel hårdt / 12 – 18˚dH = Temmelig hårdt

18 – 30˚dH =Hårdt / Over 30˚dH = Meget Hårdt

Der er ikke stillet kvalitetskrav til hårdheden, men den bør ligge mellem 5-30˚dH

Man tilrådes at man regelmæssigt holder øje med sit vandforbrug, således at man ved årets udgang ikke får en uventet stor regning på grund af ubemærket stort vandspild.

Ledningsnettet inden for skel, er den pågældende grundejers ansvar.

1. oktober 2015 vedtog Folketinget en ny lov om forbrugerklager.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

Vandværket kan kontaktes: raastedvand@gmail.com

Du kan læse vedtægterne for Råsted Vandværk her

På bestyrelsens vegne