Råsted Vandværk har 199 andelshavere og forsyner Råsted, Svejstrup og Bjerregrav St.

I 2018 blev der installeret  nye elektroniske målere, de bliver automatisk aflæst af en repræsentant fra Råsted Vandværk, og dermed bliver der ikke udsendt aflæsningskort som I ellers har været vant til. Som forbruger skal I ikke foretage jer noget mht indberetning, men vi opfordrer som altid, til at I selvaflæser og holder øje med jeres vandforbrug.

I vil kunne finde en forbrugerguide til vandmåleren her på hjemmesiden. Der er nogle ganske nyttige infokoder, som eks alarm ved utætheder og rørsprængninger.

MC21 forbrugerguide

Tilsyn af den kontrollerbare kontraventil

I 2018 kan I læse om de foretagede målinger her: Information til forbrugerne_2019

Randers kommune regulativ for vandværker kan læses her: Regulativ for vandværker, Rds Kommune 28.11.2016

Man tilrådes at man regelmæssigt holder øje med sit vandforbrug, således at man ved årets udgang ikke får en uventet stor regning på grund af ubemærket stort vandspild.

Ledningsnettet inden for skel, er den pågældende grundejers ansvar.

1. oktober 2015 vedtog Folketinget en ny lov om forbrugerklager.

Læs mere her: Information til forbrugerne_2021

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

Vandværket kan kontaktes: raastedvand@gmail.com

Du kan læse vedtægterne for Råsted Vandværk her

På bestyrelsens vegne