Vanduret aflæses automatisk en gang årligt.

Dit vandforbrug for 2021 aflæses søndag den 2. januar 2022.

Du skal derfor ikke selv aflæse dit vandur.

I vil kunne finde en forbrugerguide til vandmåleren her på hjemmesiden. Der er nogle ganske nyttige infokoder, som eks alarm ved utætheder og rørsprængninger.

MC21 forbrugerguide

Tilsyn af den kontrollerbare kontraventil