Nye vandmålere monteret 2018:

Der vil bliveudsendt en særskilt fakturering for forbrug på den udskiftede måler og den nye som er sat op (vil også fremgå på PBS opkrævningen).

De nye målere er elektroniske, og vil blive aflæst af en repræsentant fra Råsted Vandværk, og dermed ikke udsendt aflæsningskort som I ellers er vant til. Som forbruger skal I ikke foretage jer noget mht indberetning, men vi opfordrer som altid, til at I selvaflæser og holder øje med jeres vandforbrug.

I vil kunne finde en forbrugerguide til vandmåleren her på hjemmesiden. Der er nogle ganske nyttige infokoder, som eks alarm ved utætheder og rørsprængninger.

MC21 forbrugerguide

Tilsyn af den kontrollerbare kontraventil